Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του στρατηγού Στυλιανού Παττακού, ενός εκ των πρωταγωνιστώντης Επαναστάσεως του 1967. Η εφημερίδα μας την πρώτη ημέρα της επανακυκλοφορίας της, την Κυριακή 11 Μαΐου 2003 είχε δημοσιεύσει μία συνέντευξή που λόγω του ότι τότε δεν υπήρχε η ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας αυτό την καθιστά σπάνια. Αυτήν την συνέντευξη αναδημοσιεύουμε σήμερα αντί μνημοσύνου και αξίζει να διαβαστεί.

Δεν ήμουν αρκετά φιλοαμερικανός και ο Σάββας Κωνσταντόπουλος μου έκανε σκληράν κριτικήν!

 Στρατηγέ, είναι μεγάλη τιμή για την εφημερίδα μας που επανεκδίδεται με μία αποκλειστική συνέντευξη του Στυλιανού Παττακού, του πλέον αγαπητού απ’ όλους τους Επαναστάτας της 21ης Απριλίου.
Η μεγάλη τιμή της εγκρίτου εφημερίδος σας θεωρώ πως γίνεται προς εμέ και όχι από εμέ προς αυτήν. Την ευχαριστώ πολύ, επομένως δια την τιμήν που μου κάνει και της εύχομαι θαυμαστήν επιτυχίαν κατά πάντα. Η άποψίς σας ότι είμαι ο πλέον αγαπητός εκ των συνεπαναστατών δεν ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα. Κυκλοφορών ελευθέρως εις τας ρύμας-σοκάκια, τας οδούς και τας αγοράς, ακούω να καλείται ξανά ο Παπαδόπουλος να τους σώση και να τον ξαναδικάσουν εις θάνατον! Ή αιωνίαν φυλάκισιν! Ευχαριστώ δια το φιλοφρόνημά σας, το τόσον ευγενικόν και φιλικόν, όμως έχω αποδείξεις ότι όλοι οι άλλοι συνεπαναστάται είναι αγαπητότεροι εμού.

 

Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από τον παλαιό «Ελεύθερο Κόσμο» του Σάββα Κωνσταντόπουλου; Εβοήθησε το έργο της Επαναστάσεως ή έπαιξε «διπλό παιχνίδι» όπως λένε μερικοί πονηροί; Έκανε ποτέ σκληρή κριτική στον Στυλιανό Παττακό, ή σας φοβόταν γιατί ήσασταν πανίσχυρος τότε;
Αι αναμνήσεις μου από την εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος» του δεινού Δημοσιογράφου Σάββα Κωνσταντόπουλου, είναι πολλαί και καλαί. Ήτο εφημερίς αγωνιστική, σοβαρά, αξιοπρεπής, επιθετική κατά πάσης αδικίας, ήτο φίλη της αλήθειας και της ανθρωπιάς. Επετίθετο κατά της τότε φαυλοκρατίας παραδεκτής τότε, ακόμη και από τους ίδιους τους φαυλοκρατούντας! Συνέβαλε και αυτή όπως όλαι εις την δημιουργίαν επαναστατικού κλίματος εις βαθμόν να καταστή αυτή «αναπόφευκτος» όπως μου την εχαρακτήρισεν ο αείμνηστος ΠΑΣΟΚάρχης Ανδρέας Γ. Παπανδρέου. Ο Σάββας Κωνσταντόπουλος πράγματι με την φλογεράν αρθρογραφίαν του εδημιούργησε επαναστατική ατμόσφαιραν η οποία υπεβοήθησε την έκρηξιν της Επαναστάσεως. Δεν ήτο όμως, ο μόνος. Ήτο το σύνολον-σχεδόν-των Εφημερίδων και των Δημοσιογράφων. Ήτο η Καθημερινή, ήτο η Βραδυνή, ήσαν αι αριστεραί, ήτο όλος ο Λαός. Το εάν εβοήθησεν ο Σάββας Κωνσταντόπουλος την Επανάστασιν πονηρώς ή ειλικρινώς, δεν δύναμαι να το γνωρίζω. Δεν είμαι καρδιογνώστης.

Σύμφωνοι, ωστόσο οι παλαιότεροι θυμούνται ότι ο μακαρίτης; Σάββας Κωνσταντόπουλος σας κόντραρε άγρια κάποια στιγμή επειδή είχατε δηλώσει ότι η Ελλάς μπορεί να ζήσει και χωρίς τους Αμερικάνους.
Φαίνεται απίστευτο σήμερα, αλλά ο Κωνσταντόπουλος έκανε κριτική εις την Επανάστασιν μας. Ναι έκανε και μάλιστα σκληράν δι’ άρθρου του εναντίον μου. Μου επετέθη λαύρως διότι είχα απαντήσει εις σχετικήν ερώτησιν Δημοσιογράφου, ότι δεν θα πεθάνη η Ελλάς εάν την διώξη, εξ’ αιτίας μας το ΝΑΤΟ. Έχει ζήσει εις το παρελθόν χωρίς το ΝΑΤΟ, θέλει να ζήση και θα ζήση. Δεν εφοβούντο οι Δημοσιογράφοι οι την αλήθειαν γράφοντες! Αποδείξεις πολλαί. Μια τούτων η αρθρογραφία της Βραδυνής με πύρινα κατά του αρχηγού της Επαναστάσεως άρθρα κάθε εβδομάδα υπό συνεπαναστάτου φίλου μας χολοσκασμένου διότι δεν του έδωσεν Υπουργείον!Συμβαίνουν αυτά εις όλα τα καθεστώτα.

 

Εγώ επολέμησα τους Φασίστας ενώ η Μελίνα Μερκούρη τους εψυχαγώγει κατά την Κατοχή

 
Την Τρίτη του Πάσχα στην «ΝΕΤ» είδαμε μία παλιά συνέντευξη της Μελίνας Μερκούρη, στην οποία η μακαρίτισσα τον Απρίλιο του 1968 αποκαλούσε όλους τους Απριλιανούς Αξιωματικούς «αγροίκους και αμόρφωτους» Εδικά για τον Παττακό είχε πει την «ιστορική» φράση «εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο Παττακός γεννήθηκε φασίστας και θα πεθάνει φασίστας»! Δεν είναι γελοίο μια ηθοποιός που είχε πάρει ποτέ το απολυτήριο του γυμνασίου να αποκαλεί αγράμματο εσάς Στρατηγέ μου;

Ενώ ακόμη ζούσε η μακαρίτισσα Μελίνα, της απήντησα για αυτά και δεν ετόλμησε  να μου ανταπαντήσε: Εγώ επολέμησα κατά των Ναζιστών και των Φασιστών και τους πολεμώ και τώρα ενώ αυτή τους…εψυχαγώγει κατά την Κατοχήν! Άφες αυτήν να απολαμβάνη εις την άλλην ζωή τα ανάλογα όσων στον εδώ κόσμον έπραξεν. Ημείς αγροίκοι, αυτή… ημείς αγράμματοι, αυτή… Κατά τον Γερμανόν Δημοσιογράφον «αι Μούσαι της Ελλάδος πληροφορηθείσαι ότι η Μελίνα έγινε Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος έστρεψαν την κεφαλήν των εις τα οπίσω». Και ασφαλώς θα έγιναν «στήλη άλατος» όπως η γυνή του Λωτ! Ευχαριστώ που μου δίδεται η ευκαιρία να σας γνωρίσω την αλήθειαν.

Πρωτοσέλιδο άρθρο του Σάββα Κωνσταντόπουλου για τον ΣΤυλιανό Παττακό στις 30 Απριλίου 1967

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Ρόμπερτ Κήλυ είχε πει πως αν ο Παπαδόπουλος, ο Παττακός και ο Μακαρέζος έβλεπαν τις πρώτες ημέρες του κινήματός τους δύο αμερικανικά πλοία ανοιχτά του Φαλήρου, θα είχανε εξαφανισθή στα βουνά της Αττικής. Αληθεύει αυτό Στρατηγέ μου;
Πέστε του του κ. Κήλυ ότι είδομεν πολλαπλάσια των δύο αμερικανικών πλοίων και δη εγγύς του Φαλήρου. Διατί να τα εφοβούμεθα; Συμμάχου δυνάμεως ήσαν. Ολόκληρος στόλος εχρειάζετο να μας τρομοκρατήση; Λίγη ντροπή, λίγη ανθρωπιά, λίγο φιλότιμο βρε άθλιε πρώην πρέσβυ, αν είχες δεν θα προσέβαλες εαυτόν και την Πατρίδα σου! Με τοιούτους γελοίους πρέσβεις, η Υπερδύναμις πολύ γρήγορα θα καταστεί Υποδύναμις ίσως και της Αλβανίας.

Οι οικογενειακές σχέσεις του Ιωαννίδη με τους Εβραίους

Έχετε δηλώσει πως δεν έριξαν οι Εβραίοι τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στις 25 Νοεμβρίου 1973, αλλά ο άφρων Ιωαννίδης. Ήταν λοιπόν τόσο βλαξ  ο Ιωαννίδης όσο λένε, ή έπαιξε ρόλο η μη παραχώρηση της Σούδας στους Αμερικανούς κατά τον πόλεμο του Γιομ-Κιπούρ από Μαρκεζίνη-Παπαδόπουλο;
Όλα αυτά τα οποία κατονομάζετε, συνετέλεσαν κατά κάποιαν ποσότητα, κυρίως όμως τον σπουδαίον ρόλον διεδραμάτισαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τα οποία εξήγειραν τους υπό την σκιάν του Ιωαννίδη αξιωματικούς βλέποντας το κράτος να επανέρχεται εις χείρας φαύλων και ανίκανων, και την κυβέρνησιν Παπαδοπούλου-Μαρκεζίνη, απογυμνωμένη επί των Στρατιωτικών στελεχών της Επαναστάσεως, τα οποία είχον παραιτηθη προ ενός και ημίσεως μηνός, να ενδίδη εις τας οχλοκρατικάς εκδηλώσεις ωδήγησαν τον Ιωαννίδην εις την ανατροπήν του Παπαδόπουλου, σχεδιασμένην από μακρού. Οι Εβραίοι δια του Κίσσιγκερ και της οικογενειακής σχέσεως του Ιωαννίδη μετ’ αυτών, ίσως συνέβαλον αποφασιστικώς. Βεβαίως η μη παραχώρησις της Σούδας κατά τον πόλεμον Γιο-Κιπούρ έπαιξε τον αποφασιστικόν ρόλον.

Υπάρχει η άποψις ότι ο Παττακός δεν τα έχει γράψει όλα στα βιβλία του που έχει εκδώσει μέχρι τώρα και ότι θα πάρετε και εσείς μαζί σας τα μεγαλύτερα μυστικά της 21ης Απριλίου όπως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αληθεύει αυτό Στρατηγέ;
Δεν κρύβω από τον Ελληνικόν λαόν τίποτε από όσα πιστεύω ότι οφείλω να του αποκαλύψω. Έχω χαρακτηρισθή από προϊστάμενόν μου εις τον Στρατόν «ειλικρινής εις βαθμόν επικίνδυνον» και παρά του προκαθημένου εις τον θρόνον της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας μας Αρχιεπισκόπου κυρίου κ. Χριστοδούλου χαρακτηρίζονται τα γραφόμενά μου εις το τέταρτο βιβλίο μου «Οδοιπορικόν ενός Στρατιώτου 90 ετών» ως εξής: «εντυπωσιάζει τον αναγνώστη με τη απλότητα, την πηγαία ειλικρίνεια και την διάθεσιν αυτοκριτικής και αυτοσαρκασμου». Ημείς οι Επαναστάται δεν σας κρύβομεν κάτι το παρ’ ημών θεωρούμενον αναγκαίον να γνωρίζετε. Είμεθα πρόθυμοι να σας απαντήσωμεν εις οιανδήποτε ερώτησιν επί οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητός μας.

Ουδείς ποτέ διέψευσε τα τέσσερα βιβλία μου

Αν κατάλαβα καλά ισχυρίζεσθε ότι στα βιβλία που έχετε εκδώσει είναι καταγεγραμμένα τα πάντα και ότι δεν υπάρχει κάποιο μυστικό για την 21η Απριλίου που δεν θα πληροφορηθούμε ποτέ;
Στα τέσσερα βιβλία μου έχω εκθέσει τα πάντα. Δεν γνωρίζω που οφείλονται οι υποψίαι σας. Ηρνήθην ποτέ απάντησιν ειες ερώτησίν σας; Εάν ναι θέσατέ την εκ νέου. Ούτε ο Παπαδόπουλος είχε πάρει μαζί του κάποιο μυστικόν. Επί επτά σχεδόν έτη είπε και ελάλησε τόσα πολλά ώστε θα εχρειάζοντο ίσως και χίλιοι τόμοι των χιλίων σελίδων να τα χωρέσουν. Εγράφοντο εις τας εφημερίδας, εκυκλοφόρησεν «Το Πιστεύω μας» εις το οποίον αναφέρονται τα πάντα, τι άλλο θέλετε από τον Παπαδόπουλον πλην αυτού; Τον κατηγορείτε π.χ. δια το Κυπριακόν διατί δεν κατηγορείτε αυτούς που ευθύνονται δια τον επτασφράγιστον φάκελλον της Κύπρου και την μη διεξαγωγήν της δίκης όπως το εζήτησεν ο έγκριτος νομικός, διαπρεπής δικηγόρος κ. Αλφαντάκης Γεώργιος δι’ εξωδίκου αναγγελίας του προς πάσαν αρμοδίαν αρχήν, υπό ημερομηνίαν 8 Νοεμβρίου 1974. Προσποιούνται οι κρατούντες και αδιαφορούν οι κρατούμενοι ότι στερούνται στοιχείων αναγκαίων; Διατί δεν προσφεύγει κάποιος εις την Δικαιοσύνην δια το ζήτημα τούτο και μάλιστα ο ανωτέρω Δικηγόρος; Τα βιβλία μου κυκλοφορούν επί μακρού, έχουν μελετηθεί από χιλιάδες και ουδείς τα διέψευσε.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα όσα αποκαλυπτικά μας είπατε. Βάζουμε στοίχημα ότι έχουμε πολλά ακόμα να δούμε από τον ακατάβλητο Επαναστάτη Στυλιανό Παττακό.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εις την επανεκδιδομένην, φίλην εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος»και το προσωπικόν της, εύχομαι καλήν αρχήν και ατελείωτον τέλος με ιδιαιτέρως πολλούς τους φίλους της. Η επιτυχία της φυσικά εξαρτάται από τους ασχολουμένους εις αυτήν και από τους φίλους της. Θέτω εαυτόν εις την διάθεσίν της, πρόθυμος συνεργάτης της.

 

Σε αυτό το τελευταίο πράγματι ο αείμνηστος Στρατηγός στάθηκε προφητικός πράγματι από εμάς και από εσάς τους αναγνώστες εξαρτάται η επιτυχία της εφημερίδας μας, και εμείς συνεπείς στα όσα έχουμε πει και πιστεύουμε δεν έχουμε αλλάξει τίποτε εδώ και δεκατέσσερα χρόνια και ούτε προτιθέμεθα να αλλάξουμε.

Αφήστε το σχόλιο σας

Please enter your comment!
Please enter your name here